Nieruchomości


Istotną część praktyki Kancelarii obejmują zagadnienia związane z prawem nieruchomości. Kancelaria współpracuję ze specjalistami z dziedziny nieruchomości, do których kompetencji należy:

  • przygotowywanie i zabezpieczenie prawne transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych, gruntowych i rolnych, w tym także analizowanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie umów oraz doradztwo i reprezentacja przy transakcjach,
  • analizowanie umów deweloperskich dla klientów indywidualnych (umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa przenosząca własność)
  • zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia warunków zabudowy i uzyskania pozwolenia na budowę,
  • bieżącą obsługa prawna podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
  • problematyka związana ze współwłasnością: postępowanie związane ze współwłasnością, rozliczeniami między współwłaścicielami, zniesieniem współwłasności,
  • badanie i analiza Ksiąg Wieczystych nieruchomości.