Rozliczenia


Wynagrodzenie Kancelarii ustalane jest indywidualnie, w zależności od następujących czynników:

  • rodzaj zlecenia
  • stopień zawiłości sprawy
  • przewidywany nakład pracy
  • miejsce i termin wykonania zlecenia
  • wartość przedmiotu sporu

 

Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia za świadczone usługi w postaci:

 

1. System ryczałtowy (zadaniowy)

 

 wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane z góry i niezależne od nakładu pracy

 

2. System rozliczeń godzinowych

 

wynagrodzenie kancelarii jest uzależnione od ilości rzeczywistego nakładu pracy poświęconego dla realizacji konkretnej sprawy

 

3. System ryczałtu z limitem godzin

 

wynagrodzenie Kancelarii obejmuje określony limit godzin pracy, po przekroczeniu którego stosowany jest system rozliczeń godzinowych według indywidualnie uzgodnionej w umowie z Klientem stawki

 

4. System ryczałtowy z tzw. premią za sukces (,,success fee”)

 

stała część wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana z góry i zostaje powiększona w przypadku osiągnięcia przez Klienta oczekiwanego rezultatu

 

Dodatkowe postanowienia

 

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry – przy zleceniu sprawy. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Łączny koszt prowadzenia danej sprawy (poza opłatą na rzecz Kancelarii) – może obejmować inne niezbędne koszty, tj. opłaty sądowe, kancelaryjne, notarialne, skarbowe oraz koszty dojazdu.