Zobacz nasze specjalizacje

Sprawy rodzinne

Zajmujemy się doradztwem i reprezentacją w sprawach o rozwód, separację i o podziału majątku dorobkowego. Prowadzimy również postępowania dotyczące alimentów (o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie), władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz ubezwłasnowolnienia.

zobacz szczegóły

Odszkodowania

Doradzamy i prowadzimy sprawy osób poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń związane ze szkodami osobowymi tj. wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, wypadki w gospodarstwach rolnych, wypadki wynikające z zaniedbań obowiązków oraz ze szkodami rzeczowymi.

zobacz szczegóły

Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się obsługą inwestycji deweloperskich, zakupem i sprzedażą nieruchomości (umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa przeniesienia własności). Doradzamy i sporządzamy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości (umowa najmu lokalu mieszkalnego, lokalu komercyjnego, dzierżawa).

zobacz szczegóły

Obsługa firm

Oferujemy stałą oraz doraźną obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców w tym: zakładanie spółek, opiniowanie umów, negocjacje, windykacja należności. Reprezentujemy firmy w sporach przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz przed Sądami wszystkich instancji.

zobacz szczegóły