Obsługa firm


Oferujemy stałą oraz doraźną obsługę prawną małych i średnich firm. Doradzamy kompleksowo przedsiebiorcom na każdym etapie rozwoju ich działalności.
Kancelaria oraz jej wspólpracownicy:

  • doradzają przedsiębiorcom w wyborze właściwej formy prawnej dla prowadzonej lub zamierzonej działalności gospodarczej,
  • przygotowują umowy spółek handlowych oraz formularze niezbędne do dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
  • doradzają na etapie negocjacji, a także przygotowują i analizują umowy handlowe, 
  • zajmują się problematyką zatrudnienia zarówno przy nawiązaniu stosunku pracy jak i jego rozwiązaniu, reprezentują strony postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, 
  • doradzają w sytuacji powstawania jakichkolwiek sporów na etapie wykonywania kontraktów i sugerują właściwe kroki w celu uniknięcia lub zminimalizowania strat, 
  • prowadzą postępowania sądowe, w tym o zapłatę wynagrodzeń, odszkodowań, kar umowych, o wykonanie umowy, o stwierdzenie nieważności umowy 
  • reprezentują przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej.