Odszkodowania


Kancelaria prowadzi działalność polegającą na reprezentowaniu poszkodowanych w wypadkach przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody w zakresie dochodzenia odszkodowań, a także na etapie postępowania sądowego. Zakres podmiotowy naszej działalności obejmuje zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Kancelaria świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań w następujących sprawach:

 

SZKODY OSOBOWE

 

1. Wypadki komunikacyjne:

  • odszkodowania dla poszkodowanych pasażerów i kierowców wypadków komunikacyjnych,
  • odszkodowania dla pieszych i rowerzystów, uczestników wypadków 
  • zadośćuczynienia po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku

 

2. Wypadki przy pracy:

  • odszkodowania dla osób, które uległy wypadkom przy pracy

 

3. Błędy medyczne:

  • odszkodowania dla osób poszkodowanych na skutek błędu w sztuce lekarskiej 

 

4. Wypadki w gospodarstwach rolnych

 

5. Inne wypadki: 

  • odszkodowania dla osób poszkodowanych w wyniku zaniedbań obowiązków przez osoby trzecie 
  • zadośćuczynienie skutkom nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby

 

 SZKODY RZECZOWE I MAJĄTKOWE 

 

  • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za szkodę
  • pomoc w ustaleniu kosztorysowych kosztów naprawy 
  • dochodzenie zwrotu poniesionych kosztów