Prawo rodzinne


W naszej Kancelarii wiemy jak delikatną materią są sprawy rodzinne, dlatego powierzając nam prowadzenie swojej sprawy możecie liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania.

Adwokat Sylwia Konieczna oferuje pomoc w następujących sprawach:

  1. Rozwód
  2. Separacja
  3. Podział majątku wspólnego stron
  4. Alimenty: ustalenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego.
  5. Władza rodzicielska: ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej.
  6. Kontakty: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, zmiana rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem
  7. Przysposobienie: wniosek o przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
  8. Opieka i Kuratela
  9. Uprowadzenie dziecka za granicę
  10. Ubezwłasnowolnienie